Close

Portrait of Sylvie de la Rue

Manufacturer

Joseph Denis Odevaere

Period and date

19de eeuw
(1820)

Jozef Odevaere was leerling van J.A. Van der Donckt aan de Academie te Brugge. Te Parijs volgde hij eerst de lessen van J.B. Suvée en dan van J.L. David. Hij behaalde er de grote prijs voor schilderkunst (1804). Bij zijn terugkomst te Brugge werd hij feestelijk onthaald. Na een verblijf van acht jaar in Italië keerde hij naar Parijs terug en werd door Napoleon vereerd met een gouden medaille. In 1814 werd hij hofschilder van Willem I, koning der Nederlanden. Dit is het portret van de vrouw van de schilder. Op een stoel naast haar ligt een gitaar. Het Groeningemuseum bezit ook een portret van haar op jonge leeftijd (0000.GRO0159.I). Sylvie de la Rue, dochter van de stadspensionaris van Brugge, Pieter de la Rue, huwde Odevaere in 1818. Na zijn dood huwde zij Jozef Van der Linden, lid en secretatis van het Voorlopig Bewind in 1830.

Details

Subject
Opschrift
signatuur en datering (rechts): J: odevaere 1820 / uxorem depinxit.
Dimension
geheel, height: 179 cm
geheel, width: 113 cm
met lijst, height: 204 cm
met lijst, width: 137.5 cm
met lijst, depth: 11 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0105.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items