Fermer

Triptyque Moreel

Ceci est un Chef-d'œuvre flamand

Fabricant

Hans Memling

Période et datation

15de eeuw
(1484)

De triptiek is aan drie heiligen gewijd, die op het middenpaneel zijn afgebeeld. Centraal staat Christoffel die met het Kind Jezus op de schouders de rivier oversteekt. De bloeiende staf in zijn hand en de heremiet die vanuit een spelonk de oever bijlicht, behoren tot de vaste attributen van de heilige. Aan weerszijden van de oever staan twee andere heiligen: links een monnik met kromstaf en open boek - de heilige Maurus -, rechts de heilige Gillis met de hinde en een pijl in de arm. Op de zijluiken, waarover hetzelfde landschap zich verder uitstrekt, knielen de opdrachtgevers. De man wordt beschermd door de heilige Willem van Maleval, de vrouw door de heilige Barbara. Het betreft Willem Moreel, een belangrijk Brugs politicus, en zijn vrouw Barbara van Vlaenderbergh, alias Van Hertsvelde, die samen met hun kinderen afgebeeld zijn. De heiligen Maurus en Gillis werden gekozen in functie van de familienamen Moreel en Hertsvelde. Maurus en Moreel hebben dezelfde etymologie, terwijl het hert van de heilige Gillis verwijst naar de naam Hertsvelde. Voor- en familienaam van de schenkers zijn hier dus symbolisch voorgesteld door de koppeling van de patroonheilige op het zijluik aan de heilige op het middenluik. Maurus en Gillis waren tevens de beschermheiligen van de familiekapel in de Sint-Jacobskerk, waar het echtpaar begraven werd. Gesloten tonen de luiken Johannes de Doper en de heilige Joris in grisaille. De Moreeltriptiek is een van de voorlopers van het Vlaamse groepsportret.

Détails

Sujets
Opschriften
datering (onderaan in het midden): + ANNO + D[OMI]N[I] + 1484 +
datering (onderaan in het midden): + 1484 +
Dimension
geheel, height: 291 cm
geheel, width: 348 cm
linkerluik, height: 142 cm
linkerluik, width: 87 cm
linkerluik, depth: 6 cm
middenluik, height: 142 cm
middenluik, width: 174 cm
middeluik, depth: 8.5 cm
rechterluik, height: 142 cm
rechterluik, width: 87 cm
rechterluik, depth: 6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0091.I-0095.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Jean Baptiste

Fabricant

Hans Memling

Période et datation

15de eeuw
(1484)
Saint Georges

Fabricant

Hans Memling

Période et datation

15de eeuw
(1484)

Articles connexes à notre collection