Cerrar

Drieluik van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist

Esta es una obra maestra flamenca

Fabricante

Hans Memling (schilder)

Período y fecha

15de eeuw
(exact 1479)

Op het middenluik wordt de Maagd met het Kindje Jezus op haar schoot voorgesteld als Koningin van de hemel: twee engelen zweven boven haar hoofd en houden een kroon vast. Naast haar zitten twee engelen: een met een muziekinstrument en een met een heilig boek. Voor haar knielen twee heiligen: links de Heilige Katharina, herkenbaar aan het zwaard en het rad waarmee ze werd gemarteld, rechts de Heilige Barbara, herkenbaar aan de toren waarin ze door haar vader werd opgesloten. Het Kind Jezus schuift een ring over de vinger van de Heilige Katharina als teken van hun symbolisch huwelijk. De Maagd wordt geflankeerd door twee heiligen: links Johannes de Doper met het lam, rechts Johannes de Evangelist met de kelk. Zij zijn de patroonheiligen van het Sint-Janshospitaal. Hun leven wordt uitgebeeld op het linker- en het rechterluik, en in kleine tafereeltjes op de achtergrond van het middenluik. Op de buitenluiken worden de opdrachtgevers van het retabel uitgebeeld: de Overste en de spindezuster enerzijds en de Meester en de bursier anderzijds. Zij worden vergezeld door hun patroonheiligen. Olieverf op paneel.

Detalles

Temas
Dimensión
linkerluik, altura: 193.2 cm
linkerluik, anchura: 97.1 cm
middenluik, altura: 193.5 cm
middenluik, anchura: 194.7 cm
rechterluik, altura: 193.3 cm
rechterluik, anchura: 97.3 cm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
O.SJ0175.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección