Fermer

Drieluik van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist

Fabricant

Hans Memling (schilder)

Période et datation

15de eeuw
(exact 1479)

Op het middenluik wordt de Maagd met het Kindje Jezus op haar schoot voorgesteld als Koningin van de hemel: twee engelen zweven boven haar hoofd en houden een kroon vast. Naast haar zitten twee engelen: een met een muziekinstrument en een met een heilig boek. Voor haar knielen twee heiligen: links de Heilige Katharina, herkenbaar aan het zwaard en het rad waarmee ze werd gemarteld, rechts de Heilige Barbara, herkenbaar aan de toren waarin ze door haar vader werd opgesloten. Het Kind Jezus schuift een ring over de vinger van de Heilige Katharina als teken van hun symbolisch huwelijk. De Maagd wordt geflankeerd door twee heiligen: links Johannes de Doper met het lam, rechts Johannes de Evangelist met de kelk. Zij zijn de patroonheiligen van het Sint-Janshospitaal. Hun leven wordt uitgebeeld op het linker- en het rechterluik, en in kleine tafereeltjes op de achtergrond van het middenluik. Op de buitenluiken worden de opdrachtgevers van het retabel uitgebeeld: de Overste en de spindezuster enerzijds en de Meester en de bursier anderzijds. Zij worden vergezeld door hun patroonheiligen. Olieverf op paneel.

Détails

Sujets
Dimension
linkerluik, height: 193.2 cm
linkerluik, width: 97.1 cm
middenluik, height: 193.5 cm
middenluik, width: 194.7 cm
rechterluik, height: 193.3 cm
rechterluik, width: 97.3 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.SJ0175.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection