Close

De marteldood van Sint Laurentius

Manufacturer

Anthon Schoonjans (tekenaar)

Period and date

17de eeuw
(circa 1666 - circa 1725)

Op de tekening wordt de marteldood van Sint Laurentius afgebeeld. Sint Laurentius was één van de zeven diakens van de Roomse kerk die in het jaar 258 in Rome onder Keizer Valerianus de marteldood stierf. Sint Laurentius wordt centraal afgebeeld. Hij wordt door twee beulsknechten op het rooster gedwongen. Één van de beulsknechten houdt hem vast onder zijn linkeroksel. Op de voorgrond wakkert een beulsknecht het vuur aan. Rechts van Sint Laurentius probeert een oude man Sint Laurentius tot afgoderij te verleiden en toont hem een afgodsbeeld. In de menigte staan er twee ruiters en een verhoging waarop mensen staan. Uit de hemel vliegen er twee cherubijnen. Anton Schoonjans gebruikte het schilderij van Eustache Le Sueur als inspiratiebron om deze tekening te vervaardigen. De tekening is vervaardigd met een pen en bruine inkt. Op de verso staat er een inscriptie geschreven in potlood. De tekening is vermeld in: Cécile Kruyfthooft, Robert-Jan te Rijdt, Gert Jan van der Sman, Janno van Tatenhove in, 'Delineavit & Sculpsit,' nummer 18 in november 1997. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 1824).

Details

Subject
Opschriften
aantekening (achteraan linksbeneden): COLL. VOS
aantekening (achteraan linksbeneden): P S. GO
aantekening (achteraan onderaan): SCHOONJANS
aantekening (achteraan onderaan): F 330 [...]
Dimension
geheel, height: 426 mm
geheel, width: 287 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2022.GRO1974.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items