Sluiten

De marteldood van Sint Laurentius

Vervaardiger

Anthon Schoonjans (tekenaar)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1666 - circa 1725)

Op de tekening wordt de marteldood van Sint Laurentius afgebeeld. Sint Laurentius was één van de zeven diakens van de Roomse kerk die in het jaar 258 in Rome onder Keizer Valerianus de marteldood stierf. Sint Laurentius wordt centraal afgebeeld. Hij wordt door twee beulsknechten op het rooster gedwongen. Één van de beulsknechten houdt hem vast onder zijn linkeroksel. Op de voorgrond wakkert een beulsknecht het vuur aan. Rechts van Sint Laurentius probeert een oude man Sint Laurentius tot afgoderij te verleiden en toont hem een afgodsbeeld. In de menigte staan er twee ruiters en een verhoging waarop mensen staan. Uit de hemel vliegen er twee cherubijnen. Anton Schoonjans gebruikte het schilderij van Eustache Le Sueur als inspiratiebron om deze tekening te vervaardigen. De tekening is vervaardigd met een pen en bruine inkt. Op de verso staat er een inscriptie geschreven in potlood. De tekening is vermeld in: Cécile Kruyfthooft, Robert-Jan te Rijdt, Gert Jan van der Sman, Janno van Tatenhove in, 'Delineavit & Sculpsit,' nummer 18 in november 1997. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 1824).

Details

Onderwerp
Opschriften
aantekening (achteraan linksbeneden): COLL. VOS
aantekening (achteraan linksbeneden): P S. GO
aantekening (achteraan onderaan): SCHOONJANS
aantekening (achteraan onderaan): F 330 [...]
Dimensie
geheel, hoogte: 426 mm
geheel, breedte: 287 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO1974.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie