Close

Bidprent met Onze Lieve Vrouw van den Congo

Manufacturer

Van de Vyvere-Petyt, Alfons Gallet

Period and date

20ste eeuw
(circa 1925)

Bidprent uitgedeeld als herinnering aan de missie-dag die plaatsvond op 18 januari 1925 in Roeselare. Op de voorzijde is Maria afgebeeld met het Christuskind in haar armen. Zij kijkt neer op een zwarte man die aan haar voeten knielt. Om zijn polsen hangen metalen ketenen. De man heft zijn handen op naar Maria, terwijl het Christuskind met zijn staf de mond van een draak doorboort, die rond de benen van de man kronkelt. Op de achtergrond is een landschap met bergen en rivieren te zien. De prent is niet los te zien van het koloniale verleden van België, waarbij Congo van 1908 tot 1960 uitgebuit werd als kolonie van Leopold II. Tijdens deze Belgische onderdrukking werden veel Belgische priesters naar Congo uitgezonden om daar de plaatselijke bevolking aan het Christendom te onderwerpen. Onze Lieve Vrouw van Congo werd, volgens het opschrift onderaan de prent, vereerd in de kerk der Redemptoristen in Matadi.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling, in de banderol onderaan): ONZE LIEVE VROUW VAN DEN CONGO
opschrift (onder de voorstelling): Eigendom 1906. /-/ K. v. d. Vyvere-Petyt, Brugge. / Onze Lieve Vrouw van den Congo / vereerd in de kerk der EE. PP. Redemptoristen te Matadi.
opschrift (achterzijde): GEDACHTENIS / van den / MISSIE-DAG / 18 januari 1925 [doorstreept met zwarte inkt] / AAN DE ROUSSELAARSCHE / KINDEREN AANGEBODEN. / Lief kind [...] Vergeet dat nooit! / Drukk. A. Gallet, Rousselare.
Dimension
geheel, height: 120 mm
geheel, width: 72 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2440.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items