Sluiten

Bidprent met Onze Lieve Vrouw van den Congo

Vervaardiger

Van de Vyvere-Petyt, Alfons Gallet

Periode en datering

20ste eeuw
(circa 1925)

Bidprent uitgedeeld als herinnering aan de missie-dag die plaatsvond op 18 januari 1925 in Roeselare. Op de voorzijde is Maria afgebeeld met het Christuskind in haar armen. Zij kijkt neer op een zwarte man die aan haar voeten knielt. Om zijn polsen hangen metalen ketenen. De man heft zijn handen op naar Maria, terwijl het Christuskind met zijn staf de mond van een draak doorboort, die rond de benen van de man kronkelt. Op de achtergrond is een landschap met bergen en rivieren te zien. De prent is niet los te zien van het koloniale verleden van België, waarbij Congo van 1908 tot 1960 uitgebuit werd als kolonie van Leopold II. Tijdens deze Belgische onderdrukking werden veel Belgische priesters naar Congo uitgezonden om daar de plaatselijke bevolking aan het Christendom te onderwerpen. Onze Lieve Vrouw van Congo werd, volgens het opschrift onderaan de prent, vereerd in de kerk der Redemptoristen in Matadi.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de voorstelling, in de banderol onderaan): ONZE LIEVE VROUW VAN DEN CONGO
opschrift (onder de voorstelling): Eigendom 1906. /-/ K. v. d. Vyvere-Petyt, Brugge. / Onze Lieve Vrouw van den Congo / vereerd in de kerk der EE. PP. Redemptoristen te Matadi.
opschrift (achterzijde): GEDACHTENIS / van den / MISSIE-DAG / 18 januari 1925 [doorstreept met zwarte inkt] / AAN DE ROUSSELAARSCHE / KINDEREN AANGEBODEN. / Lief kind [...] Vergeet dat nooit! / Drukk. A. Gallet, Rousselare.
Dimensie
geheel, hoogte: 120 mm
geheel, breedte: 72 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2440.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie