Close

Bidprentje met Livinus van Gent

Manufacturer

Société Saint-Augustin (prentmaker)

Period and date

19de eeuw 20ste eeuw
(circa 1877 - 1960)

Bidprent met Livinus van Gent, of Sint-Lieven, ten voeten uit. Livinus draagt een rode mantel en mijter en heeft in zijn linkerhand een gouden staf. In de rechterhand houdt hij een tang met zijn afgerukte tong, een verwijzing naar zijn dood. Op de achterzijde van de prent staat een gebed gedrukt.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de marge rondom de voorstelling): Dith: St: Augustin. / S. Lievino. / [onleesbaar] p. Brug. / S. Livinus. H. Lewin. / A. b. 201
opschrift (achterkant): GEBED / Mijn Heer en mijn God, mij / aan uwe rechtveerdige schik- / kingen onderwerpende, aanveerd / ik van dezen stond af, uit uwe / hand, die soort van dood, welke / het u believen zal mij over te / zenden, met al hare pijnen, / angsten en smerten. / (Volle aflaat in het uur van de dood.) / Pius X. / 8622 [in potlood] 100
Dimension
geheel, height: 94 mm
geheel, width: 65 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2422.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items