Sluiten

Bidprentje met Livinus van Gent

Vervaardiger

Société Saint-Augustin (prentmaker)

Periode en datering

19de eeuw 20ste eeuw
(circa 1877 - 1960)

Bidprent met Livinus van Gent, of Sint-Lieven, ten voeten uit. Livinus draagt een rode mantel en mijter en heeft in zijn linkerhand een gouden staf. In de rechterhand houdt hij een tang met zijn afgerukte tong, een verwijzing naar zijn dood. Op de achterzijde van de prent staat een gebed gedrukt.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de marge rondom de voorstelling): Dith: St: Augustin. / S. Lievino. / [onleesbaar] p. Brug. / S. Livinus. H. Lewin. / A. b. 201
opschrift (achterkant): GEBED / Mijn Heer en mijn God, mij / aan uwe rechtveerdige schik- / kingen onderwerpende, aanveerd / ik van dezen stond af, uit uwe / hand, die soort van dood, welke / het u believen zal mij over te / zenden, met al hare pijnen, / angsten en smerten. / (Volle aflaat in het uur van de dood.) / Pius X. / 8622 [in potlood] 100
Dimensie
geheel, hoogte: 94 mm
geheel, breedte: 65 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2422.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie