Close

Devotional print 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven'

Manufacturer

Karel Van de Vyvere (prentmaker), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Period and date

20ste eeuw
(circa 1900 - circa 1922)

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven' van Karel Vande Vyvere-Petyt. De tekst staat in het kader van de navolging van Christus. De voorstelling is gekleurd en verguld. Op de achterkant staat een kort gebed en de bestaansreden van de prent, namelijk ter herinnering aan Jezus' Triomftocht. De laatste twee jaartallen kunnen achteraf ingevuld worden, de prent stamt uit de 20ste eeuw.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Ik ben het / wien gij u / geheel moet geven, / zodanig dat / gij in u niet / meer, maar in / Mij znoder / eenige bekom- / mering leven / moogt. Dav. Ahr. / B.W.V.4
in de voorstelling (onder de voorstelling): Steendr. K. van de Vyvere-Petyt. Brugge.
opschrift (verso): Heilig Hart van Jezus, we wijden ons aan U toe. Zegen ons huisgezin, onze woning, onze ondernemingen; geef ons de genade om onze plichten wel te vervullen ; bewaar in ons den vrede en het berouwen ; vertroost ons in onze droefheden en kwellingen en geef dat wji U altijd meer en meer beminnen ! / Heilig Hart van Jezus / ons toekome uw Rijk ! / Amen ! Amen ! Amen ! / Herinnering aan Jezus' Triomftocht ! / 19.....
Dimension
geheel, height: 122 mm
geheel, width: 80 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2190.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items