Sluiten

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven'

Vervaardiger

Karel Van de Vyvere (prentmaker), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode en datering

20ste eeuw
(circa 1900 - circa 1922)

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven' van Karel Vande Vyvere-Petyt. De tekst staat in het kader van de navolging van Christus. De voorstelling is gekleurd en verguld. Op de achterkant staat een kort gebed en de bestaansreden van de prent, namelijk ter herinnering aan Jezus' Triomftocht. De laatste twee jaartallen kunnen achteraf ingevuld worden, de prent stamt uit de 20ste eeuw.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Ik ben het / wien gij u / geheel moet geven, / zodanig dat / gij in u niet / meer, maar in / Mij znoder / eenige bekom- / mering leven / moogt. Dav. Ahr. / B.W.V.4
in de voorstelling (onder de voorstelling): Steendr. K. van de Vyvere-Petyt. Brugge.
opschrift (verso): Heilig Hart van Jezus, we wijden ons aan U toe. Zegen ons huisgezin, onze woning, onze ondernemingen; geef ons de genade om onze plichten wel te vervullen ; bewaar in ons den vrede en het berouwen ; vertroost ons in onze droefheden en kwellingen en geef dat wji U altijd meer en meer beminnen ! / Heilig Hart van Jezus / ons toekome uw Rijk ! / Amen ! Amen ! Amen ! / Herinnering aan Jezus' Triomftocht ! / 19.....
Dimensie
geheel, hoogte: 122 mm
geheel, breedte: 80 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2190.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie