Close

recto: Academische prent met studie van twee ogen, verso: Fragment van een academische prent

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Period and date

19de eeuw
(circa 1867), (circa 1845)

Twee academische prenten verlijmd op een steunkarton. De recto zijde draagt een academische prent met een studie van ogen. Het gaat om een fragment uit de 'Cours de Dessin van Charles Bargue, uitgegeven bij Goupil en Compagnie in 1867. Op de eerste plaat van het eerste deel "Modèles d'Après la Bosse" zijn 12 ogen afgebeeld in drie kolommen vanuit verschillende aanzichten. De ogen zijn gelithografeerd als lijntekeningen. Ze zijn afgebeeld in hoekige basisvormen met rastervormige hulplijnen. In dit fragment zijn de ogen in profiel weergegeven. Rechts is een deel van het titelschild zichtbaar. Het opschrift is slechts deels bewaard doordat de bladranden afgesneden zijn. De Academie Brugge gebruikte verschillende exemplaren van prenten uit Bargue's Cours de Dessin in tekenlessen. Uit de reeks met ogen zijn nog andere fragmenten bewaard: 0022.GRO0832-841.III. Er is ook een reeks met oren: 0022.GRO0822-30.III. Al deze prenten zijn verknipt en gemonteerd op karton. Ze vertonen allemaal gelijkaardige gebruikssporen. Soms zijn er hulplijnen aangebracht op de prenten. Bij de prentenreeks met ogen zijn de hulplijnen gedrukt. Onder de prent met studie van ogen is een andere academische prent verlijmd op het karton, vermoedelijk een ornamentstudie. Een klein fragment is zichtbaar rechtsonder, doordat het papier van het steunkarton op deze plaats beschadigd is. Op de achterzijde is een fragment van een schaduwstudie afgebeeld. Het gaat wellicht om een krijtlithografie uit de "Méthode Générale de Dessin" van De Weirdt (1845). De krijtlitho's werden als voorbeeldstudies gebruikt in tekenlessen, net als de prenten uit de Cours de Dessin van Bargue.

Details

Subject
Opschriften
verzamelmerk (links boven): ACADEMIA b.
aantekening (links boven): 3
opschrift (midden rechts): COVRS de [DESSIN] / 1re- PAR[TIE] / MODELES d'Ap[rès la BOSSE] / PL. 1 / GOVPIL & Cie [EDITEVRS] / R (-) [2]
Dimension
geheel, height: 308 mm
geheel, width: 220 mm
geheel, height: 285 mm
geheel, width: 156 mm
geheel, height: 216 mm
geheel, width: 131 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0022.GRO0832.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Academische prent: twee studies van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)
recto: Academische prent met studie van twee ogen, verso: Fragment van een academische prent

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Period and date

19de eeuw
(1867), (1845)
Academische prent: studie van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Manufacturer

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1867)

Related items