Sluiten

recto: Academische prent met studie van twee ogen, verso: Fragment van een academische prent

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1867), (circa 1845)

Twee academische prenten verlijmd op een steunkarton. De recto zijde draagt een academische prent met een studie van ogen. Het gaat om een fragment uit de 'Cours de Dessin van Charles Bargue, uitgegeven bij Goupil en Compagnie in 1867. Op de eerste plaat van het eerste deel "Modèles d'Après la Bosse" zijn 12 ogen afgebeeld in drie kolommen vanuit verschillende aanzichten. De ogen zijn gelithografeerd als lijntekeningen. Ze zijn afgebeeld in hoekige basisvormen met rastervormige hulplijnen. In dit fragment zijn de ogen in profiel weergegeven. Rechts is een deel van het titelschild zichtbaar. Het opschrift is slechts deels bewaard doordat de bladranden afgesneden zijn. De Academie Brugge gebruikte verschillende exemplaren van prenten uit Bargue's Cours de Dessin in tekenlessen. Uit de reeks met ogen zijn nog andere fragmenten bewaard: 0022.GRO0832-841.III. Er is ook een reeks met oren: 0022.GRO0822-30.III. Al deze prenten zijn verknipt en gemonteerd op karton. Ze vertonen allemaal gelijkaardige gebruikssporen. Soms zijn er hulplijnen aangebracht op de prenten. Bij de prentenreeks met ogen zijn de hulplijnen gedrukt. Onder de prent met studie van ogen is een andere academische prent verlijmd op het karton, vermoedelijk een ornamentstudie. Een klein fragment is zichtbaar rechtsonder, doordat het papier van het steunkarton op deze plaats beschadigd is. Op de achterzijde is een fragment van een schaduwstudie afgebeeld. Het gaat wellicht om een krijtlithografie uit de "Méthode Générale de Dessin" van De Weirdt (1845). De krijtlitho's werden als voorbeeldstudies gebruikt in tekenlessen, net als de prenten uit de Cours de Dessin van Bargue.

Details

Onderwerp
Opschriften
verzamelmerk (links boven): ACADEMIA b.
aantekening (links boven): 3
opschrift (midden rechts): COVRS de [DESSIN] / 1re- PAR[TIE] / MODELES d'Ap[rès la BOSSE] / PL. 1 / GOVPIL & Cie [EDITEVRS] / R (-) [2]
Dimensie
geheel, hoogte: 308 mm
geheel, breedte: 220 mm
geheel, hoogte: 285 mm
geheel, breedte: 156 mm
geheel, hoogte: 216 mm
geheel, breedte: 131 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0022.GRO0832.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Academische prent: twee studies van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)
recto: Academische prent met studie van twee ogen, verso: Fragment van een academische prent

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Periode en datering

19de eeuw
(1867), (1845)
Academische prent: studie van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)
Academische prent: studie van twee ogen

Vervaardiger

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1867)

Gerelateerde items uit onze collectie