Close

Oath of the Taylors

Manufacturer

Pieter Beuckels

Period and date

18de eeuw
(1754)

De leden van het bestuur zitten aan een lange tafel in hun vergaderlokaal aan de Steenhouwersdijk. De aanleiding van de bijeenkomst is de jaarlijkse kleding, op Allerheiligen, van dertien armen, volgens de bedoelingen van de Gruuthusefundatie uit 1474. De armen staan links op het schilderij. Rechts liggen de kledingstukken die ze zullen krijgen. Achteraan, aan de muur, hangen twee schilderijen. Het ene is een groepsportret van het ambachtsbestuur uit de late zeventiende eeuw; het andere schilderij stelt de Gruuthusefundatie voor. Tussen de drie ramen rechts staan twee sculpturen, een Madonna en een Sint-Anna met druiventros, de patrones van het ambacht. Centraal bovenaan is een tekst aangebracht, waarvan de eerste regel het chronogram van het stichtingsjaar bevat. Rechts onderaan staat een tekst met het chronogram van het jaar 1754, het jaar waarin het schilderij werd vervaardigd. In dat jaar bestond het bestuur uit Karel Huys, deken, Karel Dusean, Karel de Koninck, Joannes van der Donck, Pieter Amel en Lauwereys Seys, als vinders, vermoedelijk de hier afgebeelde zes personen aan tafel.

Details

Subject
Opschriften
signatuur (links onderaan): Pr. Beuckels. schilt.
opschrift (bovenaan): T'WERCK DER CHRISTELYCKE GIFTE WORDT BECROONT / DEN HEER VAN GRUYTHUYSSE DIE ONS AMBACHT HEEFT GEGEVEN / SYN THIENDEN MET EEN LAST SYNS WILLE ONS VOOR GESCHREVEN / UYT DEES BEROEMDE GIFT NAERS GEVERS WENSCH DEN EEDT / VIER JAERGETYDEN SCHRAEGHT EN DERTHIEN ARMEN KLEEDT
opschrift (onderaan): DE GEDACHTENISSE DIE / BLYCKT
Dimension
geheel, height: 146.7 cm
geheel, width: 209.5 cm
met lijst, height: 151 cm
met lijst, width: 216.5 cm
met lijst, depth: 4.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1456.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Bjieenkomst van het kleermakersambacht van Brugge

Manufacturer

anonymous (tekenaar)

Period and date

18de eeuw
(circa 1770)

Related items