Schließen

Der Eid der Schneider

Hersteller

Pieter Beuckels

Periode und Datierung

18de eeuw
(1754)

De leden van het bestuur zitten aan een lange tafel in hun vergaderlokaal aan de Steenhouwersdijk. De aanleiding van de bijeenkomst is de jaarlijkse kleding, op Allerheiligen, van dertien armen, volgens de bedoelingen van de Gruuthusefundatie uit 1474. De armen staan links op het schilderij. Rechts liggen de kledingstukken die ze zullen krijgen. Achteraan, aan de muur, hangen twee schilderijen. Het ene is een groepsportret van het ambachtsbestuur uit de late zeventiende eeuw; het andere schilderij stelt de Gruuthusefundatie voor. Tussen de drie ramen rechts staan twee sculpturen, een Madonna en een Sint-Anna met druiventros, de patrones van het ambacht. Centraal bovenaan is een tekst aangebracht, waarvan de eerste regel het chronogram van het stichtingsjaar bevat. Rechts onderaan staat een tekst met het chronogram van het jaar 1754, het jaar waarin het schilderij werd vervaardigd. In dat jaar bestond het bestuur uit Karel Huys, deken, Karel Dusean, Karel de Koninck, Joannes van der Donck, Pieter Amel en Lauwereys Seys, als vinders, vermoedelijk de hier afgebeelde zes personen aan tafel.

Einzelheiten

Thema
Opschriften
signatuur (links onderaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">Pr. Beuckels. schilt.</span></p>
opschrift (bovenaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">T'WERCK DER CHRISTELYCKE GIFTE WORDT BECROONT / DEN HEER VAN GRUYTHUYSSE DIE ONS AMBACHT HEEFT GEGEVEN / SYN THIENDEN MET EEN LAST SYNS WILLE ONS VOOR GESCHREVEN / UYT DEES BEROEMDE GIFT NAERS GEVERS WENSCH DEN EEDT / VIER JAERGETYDEN SCHRAEGHT EN DERTHIEN ARMEN KLEEDT</span></p>
opschrift (onderaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;"><strong>DE GEDACHTENISSE DIE / BLYCKT</strong></span></p>
Dimension
geheel, Höhe: 146.7 cm
geheel, Breite: 209.5 cm
met lijst, Höhe: 151 cm
met lijst, Breite: 216.5 cm
met lijst, Tiefe: 4.5 cm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
0000.GRO1456.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Verwante items

Bjieenkomst van het kleermakersambacht van Brugge

Hersteller

Anonym (tekenaar)

Periode und Datierung

18de eeuw
(circa 1770)

Ähnliche Artikel