Close

Portrait of a girl

Manufacturer

Matthias de Visch

Period and date

18de eeuw
(1702 - 1765)

Het meisje is weergegeven in een, in grisaille geschilderde, medaillon, alsof zij achter een raam stond: met haar rechterarm leunt zij op de rand van de in trompe-l’oeil geschilderde ovale omlijsting, die rust op een sokkel. Zij draagt een grote zomerhoed, die onder haar kin is vastgestrikt met een brede lus. In haar corsage zit een roos. Terecht wordt gewezen dat dit meisje wellicht de dochter is van de dame op het portret (0000.GRO1513.I), eveneens in de collectie. Beide ook stillistisch zeer verwante portretten zijn dan ook te beschouwen als een samenhangende groep. De familietrekken, met name de neus en de dunne bovenlip, zijn in de beide portretten zo opmerkelijk gelijk getypeerd dat je moeilijk anders kan denken. Overigens hebben de twee portretten dezelfde herkomst en afmetingen.

Details

Subject
Dimension
geheel, height: 84 cm
geheel, width: 69 cm
met lijst, height: 100 cm
met lijst, width: 83.5 cm
met lijst, depth: 5.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1454.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items