Close

Panel of a Brotherhood

Manufacturer

anonymous

Period and date

16de eeuw
(1554)

Op dit ruitvormige schilderij is Christus afgebeeld als priester. Hij staat achter een altaar waarop de heilige sacramenten staan. Onder hem verschijnt de maagd met haar zoon in een wolk. Het geheel is omlijst met een gouden, rijkelijke geornamenteerde renaissance architectuur, die doet denken aan de architecturale elementen in de werken van Lancelot Blondeel. Het schilderij is een stichtingsbord waarmee de oprichting van het broederschap van het Heilige Sacrament in 1559 wordt gememoreerd. Dit blijkt uit het opschrift op de lijst dat luidt: GOD • IN TSACRAMENT • / DVER • TPRISTERS GHEZECH / 1554 / HOVDEN WY BEKENT • / VP DE[N] CORTERYCKE WECH •. Uit deze laatste zinsnede blijkt dat de kapel waar het broederschap samenkwam, aan de Kortrijkse weg was gelegen. Dat is de huidige Sint-Katelijnestraat te Brugge. De tekst TWOORT / BLYFT op de banderol links en rechts van de architectuur is wellicht de kenspreuk van het broederschap.

Details

Subject
Opschriften
kenspreuk (links en rechts in het midden): TWOORT / BLYFT
zinspreuk (omlijsting): GOD . IN TSACRAMENT . / DVER . TPRISTERS GHEZECH / HOVDEN WY BEKENT . / VP DE[N] CORTERYCKE WECH .
datering (onderste punt van de omlijsting): 1554
datering (drie hoeken van de omlijsting)
Dimension
geheel, height: 39.8 cm
geheel, width: 39.2 cm
met lijst, height: 63.7 cm
met lijst, width: 63.7 cm
met lijst, depth: 4.5 cm
met lijst, gewicht: -10 kg
zonder lijst, depth: 6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1341.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items