Sluiten

Broederschapsbord

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

16de eeuw
(1554)

Op dit ruitvormige schilderij is Christus afgebeeld als priester. Hij staat achter een altaar waarop de heilige sacramenten staan. Onder hem verschijnt de maagd met haar zoon in een wolk. Het geheel is omlijst met een gouden, rijkelijke geornamenteerde renaissance architectuur, die doet denken aan de architecturale elementen in de werken van Lancelot Blondeel. Het schilderij is een stichtingsbord waarmee de oprichting van het broederschap van het Heilige Sacrament in 1559 wordt gememoreerd. Dit blijkt uit het opschrift op de lijst dat luidt: GOD • IN TSACRAMENT • / DVER • TPRISTERS GHEZECH / 1554 / HOVDEN WY BEKENT • / VP DE[N] CORTERYCKE WECH •. Uit deze laatste zinsnede blijkt dat de kapel waar het broederschap samenkwam, aan de Kortrijkse weg was gelegen. Dat is de huidige Sint-Katelijnestraat te Brugge. De tekst TWOORT / BLYFT op de banderol links en rechts van de architectuur is wellicht de kenspreuk van het broederschap.

Details

Onderwerp
Opschriften
kenspreuk (links en rechts in het midden): TWOORT / BLYFT
zinspreuk (omlijsting): GOD . IN TSACRAMENT . / DVER . TPRISTERS GHEZECH / HOVDEN WY BEKENT . / VP DE[N] CORTERYCKE WECH .
datering (onderste punt van de omlijsting): 1554
datering (drie hoeken van de omlijsting)
Dimensie
geheel, hoogte: 39.8 cm
geheel, breedte: 39.2 cm
met lijst, hoogte: 63.7 cm
met lijst, breedte: 63.7 cm
met lijst, diepte: 4.5 cm
met lijst, gewicht: -10 kg
zonder lijst, diepte: 6 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1341.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie