Schließen

Die Taufe Christi

Dies ist ein Flämisches Meisterwerk

Hersteller

Gerard David

Periode und Datierung

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

Dit is het middenluik van de triptiek met de Doop van Christus (0000.GRO0035.I-0039.I). In een prachtig landschap dat op de luiken doorloopt, wordt Christus door Johannes gedoopt, het begin van Christus' geestelijke ambt op aarde. Boven hem zweeft de duif van de Heilige Geest, en daarboven zegent God de Vader het tafereel met de woorden: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' Volgens Harbison (1979) zijn de vier naakte kinderen rond God de Vader (een ongebruikelijk motief) misschien ongedoopt gestorven kinderen wier ziel gered wordt door de gratie Gods. In de achtergrond worden taferelen uitgebeeld van voor en na de doop: links predikt Johannes de Doper in de woestijn, rechts toont hij Jezus aan zijn volgelingen met de woorden 'Zie het Lam Gods'. De reinigende en zuiverende aspecten van de doop worden weergegeven door een aantal planten met zuiverende eigenschappen op de voorgrond. De klaproos symboliseert de dood van Christus, terwijl de paardebloem vooraan in het midden naar zijn Verrijzenis verwijst, want ze bloeit rond Pasen, waarna haar witte kelkborstels de zaadjes meevoeren om ze elders te laten ontkiemen. De engel die het kleed van Christus vasthoudt, draagt een rijkelijk geborduurd ewaad van het soort dat bisschoppen droegen bij het toedienen van de sacramenten van Doop en Huwelijk; op die manier wordt de aandacht gevestigd op de band tussen de thema's van het retabel en de kerkelijke liturgie.

Einzelheiten

Themen
Dimension
geheel, Höhe: 129.7 cm
geheel, Breite: 96.9 cm
met lijst, Höhe: 148 cm
met lijst, Breite: 119 cm
met lijst, Tiefe: 6.5 cm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
0000.GRO0035.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Verwante items

Die Taufe Christi

Hersteller

Gerard David

Periode und Datierung

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Madonna

Hersteller

Gerard David

Periode und Datierung

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Magdalena Cordier mit ihre Tochter und die heilige Maria Magdalena

Hersteller

Gerard David

Periode und Datierung

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Jan de Trompes mit sein Sohn und der heilige Johannes

Hersteller

Gerard David

Periode und Datierung

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

Ähnliche Artikel