Sluiten

Triomf van Jozef

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

kopie naar Meester van de Jozefreeks, omgeving van Hugo van der Goes

Periode en datering

15de eeuw
(1485 - 1490)

Gebrandschilderd medaillon van glas in lood, met de voorstelling van het christelijk oudtestamentische verhaal van de triomf van Jozef.

TOPSTUK

Het valt op dat dit medaillon, naast de zwartbruine kleur van de lijntekening en schaduwen, hoofdzakelijk gele tinten bevat. Dat is vaak zo bij dergelijke glasmedaillons. De gele kleur is zilvergeel. Zilvergeel wordt gemaakt door een mengsel van een zilverzout (soms ook zilveroxide), kleipoeder en water op de achterzijde van het glas aan te brengen. Wanneer het glas daarna gebakken wordt, dringen de zilverdeeltjes in het glas en krijgt het een goudgele kleur. Hoe dikker de laag zilvergeel, hoe intenser de uiteindelijke kleur. Zo kunnen verschillende schakeringen van geel gecreëerd worden. Het transparante geel laat bovendien toch nog vrij veel licht door. Dergelijke medaillons zaten vaak vervat in een raam van een seculier of privaat gebouw.

Details

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.S0013.XXII

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.