Late night opening 'Oog in oog met de Dood': 28 januari 2023. Tickets & info

Sluiten

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven'

Vervaardiger

Karel Van de Vyvere (prentmaker) , Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode en datering

20ste eeuw
(circa 1900 - circa 1922)

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven' van Karel Vande Vyvere-Petyt. De tekst staat in het kader van de navolging van Christus. De voorstelling is gekleurd en verguld. Op de achterkant staat een kort gebed en de bestaansreden van de prent, namelijk ter herinnering aan Jezus' Triomftocht. De laatste twee jaartallen kunnen achteraf ingevuld worden, de prent stamt uit de 20ste eeuw.

Details

Onderwerp
Materialen
kleurenlithografie
papier, inkt
Dimensie
geheel, hoogte: 122 mm
geheel, breedte: 80 mm

Identificatie

Inventarisnummer
2014.GRO2190.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie