Sluiten

Koppeltje aan een tafel

Vervaardiger

Nicolaes van Geelkercken (prentmaker), Joannes Starterus (uitgever), Pieter Feddes van Harlingen (ontwerper)

Periode en datering

17de eeuw
(1614)

Links in de voorstelling zit een man. Hij speelt op een luit en kijkt naar de vrouw die rechts van hem afgebeeld is. Zij zit aan een tafel. Met haar linkerhand heft zij een glas op. Bij de tafelpoot ligt een hond. Op de achtergrond is een landschap afgebeeld. De prent is gemaakt door Nicolaes van Geelkercken naar ontwerp van Feddes van Harlingen. De prent werd uitgegeven door Joannes Starterus (Holl. VII, 17).

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (onderaan): PA: in: Joannes Starterus ex:
opschrift (in de marge onderaan): Al sijt ghij ut nodt, daer elck Een blij: is, / Ghedenckt op den dodt, die u altijt bij/ is, / Mj:sc:A1614.
Dimensie
geheel, hoogte: 160 mm
geheel, breedte: 119 mm
blad, hoogte: 178 mm
blad, breedte: 133 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0282.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie