Sluiten

Afbeelding van de ellendige staat van de Nederlanden onder de wrede tirannie van de hertog van Alva

Vervaardiger

Willem Jacobsz. Delff (prentmaker), Adriaen Pietersz. van de Venne (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(1622)

Links in de voorstelling zit Alva op zijn troon. Hij wordt gekroond door een duivel. Met zijn linkerhand houdt hij de ketens vast van geknevelde provinciemaagden, die geknield voor hem zitten. Granvelle blaast met een blaasbalg slechte invloed in zijn rechteroor. Rond het tafereel zijn historische figuren afgebeeld. Rechts in de voorstelling kijken de leden van Staten Generaal machteloos toe. Op de achtergrond is te zien hoe mensen worden gelinched, onthoofd en opgehangen onder het bewind van Alva. In de marge van de prent is een opschrift in het Nederlands te lezen. Rechts in de marge worden de afgebeelde figuren geduid. De prent is gemaakt door Willem Jacobsz. Delff en is uitgegeven door Jan Pietersz. van de Venne in Middelburg (Holl. V, Delff 97a).

Details

Originele titel
Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de tweede tijrannije van den Hertoghe van Alba.
Onderwerpen
Opschriften
opschrift (in de marge bovenaan): DELINEATO DEPLORATI STATUS BELGY SUB IMMENSA TITANNIDE ALBANI DUCIS, FERDINANDI A TOLEDO. / Afbeeldighe van den ellendighen staet der Nederlanden, onder de wreede tijrannije van den Hertoghe van Alba.
opschrift (in de voorstelling): I.P. Vennius exc. Middelburgi 1622. Cum privilegio. confoed. Belg. Provinc. in Septennium.
opschrift (in de voorstelling): Hier siet ghy, Neder-land, den dwinghe-land geseten, / in wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten: / Hier ist hij in syn throon met bloedich tuijch verciert, / Van alle man gevreest, van alle man geviert. / Granvelle blaest hem wraeck en moord-lust in de ooren, / En gheeft het Loopend' peerd met vollen toom noch spooren: / Aen d'een een keyserdom (de boose geest belooft, Aen dees een Pauschen kroon te setten op sijn hooft. / De landen ligghen (Laes.) geketent neer-gheboghen, / van vrijheyd, wet en recht, van alle macht ont-toghen:/ Den Adel staet verstomt; De staeten gantsch verstaeckt, / Zijn als door groot gewelt van blixems vier geraeckt. / Men bant, men spant, men brant, men moort aen allen houcken, / Men vischt in smensches bloed, men treed op Godes boucken. / O heylich vader-land, denckt doch aen desen tijd; / En segh, hoe wonderbaer heeft ons de Heer bevrijt.
opschrift (in de marge onderaan): A. Hertoch van Alba. / B. Card. Granvelle. / C. Ian Vergas. / D. Loys del rio / E. Bisschop van Yperen / F. Broer Cornelis / G. M. de Parma vist int bloet / H. Egmont en Hoorn. / I. Heeren van Batenburch / K. Heer van Backerseele. / L. De Provintien. / M. Prevelegien gescheurt. / N. De Staeten. / O Goodts Woort, onder vo(...)
opschrift (in de marge onderaan): RG
merk (achterzijde)
Dimensie
geheel, hoogte: 417 mm
geheel, breedte: 570 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0199.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie