Sluiten

Portret van Valerianus I, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Portret van Publius Licinius Valerianus (200 - 260) in profiel naar rechts. Valerianus I was keizer van het Romeinse Rijk van 253 tot 260. Hij werd gevangenen genomen na de slag bij Edessa door Shapur I, de heerser van het Sassanidische Rijk. Deze gebeurtenis zorgde voor instabiliteit in het Romeinse Rijk. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (bovenaan): P. LICINIUS VALERIANUS (-) 45
opschrift (onderaan in de voorstelling): IMP. C. P.LIC.VALERIANUS.AUG/ 43
opschrift (achteraan bovenaan): XXXVI.
opschrift (achteraan): P.LICINIUS GALLIENUS. VALERIANI IM-/ PERATORIS FILIUS, VALERIANI IUNIORIS FRATER, ADOLSEENS OPTIMIS/ ATRIBUS EXCULTUS, AB INITIO CAESAR, POSTEA [A] PATRE AUGUSTUS/ APPELLATUS, IMPERIJ CURAM SUSCEPIT. CAETERUM CAPTO [A] PERSIS/ PATRE, C[U]M MULTI EIUS INFORTUNIO INGEMISCERENT, IPSE PROPTER/ VIUENDI LICENTIAM EXHILARATUS, ADEO SE TOTUM VINO, MULIERCU-/ LIS POPINIS,LENONIBUS,AC MIMIS DEDIT, UT CALIGULAE AC VITEL-/ LIO SIMILLIMUS VIDERETUR. UNDE FACTUM EST, UT IMPERIUM/ PER XXX. TYRANNOS INUADERETUR, [E] TOT TANTISQ. CIUILIBUS/ BELLIS, BENT IND E ORTIS, MISERRIM[E] DISCERPERETUR. IN PRINCIPE/ QUI IN LUXU, SOCORDIA [E] OMNI TURPITUDINUM VOLUPTATUMQ/ GENERE VOLUTABATU, AFSUISSE QUENDOQ. ANIMI VIGOR QUIDAM/ (QUOD VALDE MIRANDUM EST ) [E] AUDACIA PERHIBETUR: [A] LIBE-/ RALITATE QUOQUE COMMENDATUR, QUOD NIHIL UMQUAM PETENTI/ DENEGAUERIT. IN CHRISTIANOS PAUL[O] MITIOR FUIT. COMPARATO/ EXERCITU, C[U]M ADUERSUS AUREOLUM EXPEDITIONEM SUSCEPISSET,/ EUNDEMQ. POP[E] VICTUM, MEDIOLANI OBSEDISSET, A SUIS, AU-/ REOLI COMMENTO, UNA C[U]M FRATRE VALERIANO, EST INTERSECTUS./ ANNO AETATIS QUINQUAGESIMO, IMPERIJ DECIMO QUINTO
Dimensie
geheel, hoogte: 146 mm
geheel, breedte: 111 mm
geheel, hoogte: 114 mm
geheel, breedte: 79 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0019.015.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Portret van Volusianus, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portret van Saloninus, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portret van Quintillus, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Gerelateerde items uit onze collectie