Sluiten

Portret van Volusianus, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Busteportret van Gaius Vibius Volusianus (circa 230 - 253) met lauwerkrans in profiel naar links. In 251 werd hij door zijn vader Trebonianus Gallus tot medekeizer benoemd. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (bovenaan): C. VIBIUS VOLUSIANUS. (-) 43
opschrift (onderaan in de voorstelling): IMP. CA. VIB VOLUSIANO AUG/ 43
opschrift (onderaan): F (-) 4
opschrift (achteraan bovenaan): XXXXIIII.
opschrift (achteraan): AEMILIANUS. EX LYBIA AFRICAE HUMILI GENERE/ORTUS, DUX LIMITI SARMATICO IN MOESIA, à DECIO PRAEFECTUS, / SCYTHAS QUI PROVINCIAS IMPERIJ ROMANI VASTABANT, ADORTUS,/ MAGNA EX PARTE PROFLIGAUIT: QUA OCCASIONE TANTAM SIBI APUD/ MILITES GRATIAM COMPARAUIT, UT EUM IMPERATOREM SALUTAVE-/RINT. AD EUM OPPRIMENDUM, GALLUS CUM VOLUSIANO FILIO PRO-/ FECTUS, UTERQ. IN PRIMO CONFLICTU, MISERE INTERIJT. INTEREA VAL-/LERIANO AB ALPINO EXERCITO IMPERATORE NOBILISSIMO CREATO;/ QUI AB AEMILIANI PARTIBUS STETERANT, C[U]M EIUS GENERIS OB-/SCURITATEM, VALERIANI AUTEM NATALIUM SPLENDOREM, MORUM Q./ PROBITATEM CONSIDERASSENT, NE CIUILI BELLO REMP. CONFICERENT, AEMILTANUM ANNO AETATIS XL. APUD SPOLETUM TRUCIDAVERUNT, C[U]M TRIBUS TANTUM MENSIBUS IMPERASSET.
Dimensie
geheel, hoogte: 140 mm
geheel, breedte: 109 mm
geheel, hoogte: 114 mm
geheel, breedte: 80 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0019.014.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Portret van Valerianus I, Romeinse keizer

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Gerelateerde items uit onze collectie