Sluiten

Modelboek voor glasramen

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

18de eeuw
(circa 1700 - circa 1750)

Album met patronen voor glasramen bestaande uit 180 bladen, waarvan er enkele verdwenen zijn (F. 27, 43, 73 en 74). Vanwege de signatuur en het jaar 1722 op de eerste folio werden alle tekeningen toegeschreven aan de Ieperse glasmaker Maarten de Lessuwe (ca. 1700-1773). In het fragmentair bewaarde gelijkaardige album (0000.GRO3110.II) dragen twee bladen een andere signatuur: dat van Karel de Stickere met jaar 1719 en dat van Joos Friclo met jaar 1740. De drie jaartallen komen overeen met het ogenblik waarop de glasschilders het meesterschap verworven in het Brugse Sint-Lucasgilde. Er wordt daarom verondersteld dat het gaat om een verzameling patronen die dienden voor meesterproeven, temeer omdat verschillende tekeningen in de albums het wapenschild van het Sint-Lucasgilde dragen. Het lijkt alsof niet alle tekeningen in dezelfde sequentie zijn ontstaan en wellicht zijn zij het werk van een aantal opeenvolgende dekens van het gilde uit de eerste decennia van de achttiende eeuw. Folio's 149 tot 180 lijken eerder patronen voor tegelvloeren dan voor glasramen te zijn. Dit album en het bovengenoemde album met nummer 0000.GRO3110.II zijn samen erkend als topstuk.

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 175 mm
geheel, breedte: 165 mm
geheel, breedte: 305 mm
geheel, dikte: 44 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO3109.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Modelboek voor glasramen

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

18de eeuw
(circa 1700 - circa 1750)

Gerelateerde items uit onze collectie