Sluiten

De protestantse familie De Virieu (?) aan tafel

Vervaardiger

anonieme meester, Noordelijke Nederlanden (?)

anoniem

Periode en datering

16de eeuw
(1583)

Voorgesteld is een protestants gezin aan tafel. Boven in het schilderij zijn twee cartouches geschilderd die teksten uit de psalmen 1 en 128 bevatten. Deze teksten zijn vrij letterlijk in het schilderij verbeeld. Zo is de tekst ‘Gelukkig is de mens … die in Jahwe’s leer zijn vreugde vindt en dag en nacht zijn leer zal over peinzen. Als een boom zal hij zijn, geplant bij waterstromen, die volmaakt op tijd zijn vruchten geeft, en nooit zijn bladeren laat verwelken’ (psalm 1), links van de vader in het landschap verbeeld. Het citaat ‘Gelukkig al wie Jahwe vreest en zijn wegen bewandelt. Gij zult eten van uw arbeid, gelukkig zijn en wel varen.’ vindt zijn weerslag enerzijds in de familie die vroom de handen gevouwen houdt en anderzijds in de rijkelijk gedekte tafel en de aanwezigheid van bediening. De boodschap van dit schilderij is dan ook dat als men in Godvrees leeft, men voorspoed en geluk zal hebben.

Details

Onderwerpen
Opschriften
datering (omlijsting, bovenaan in het midden): 1 . 5 . 8 . 3
zinspreuk (bovenaan in het midden, links): Ghelijck Eenen Boom ontrent die water beken / Ten beqwamen tijde zijne goede vruchten gheeft / Alzo sal oock wesen den man Gyeleken (of Gheleken?)/ De welcke in de vreese des Heeren leeft. PSALM I
zinspreuk (bovenaan in het midden, rechts): Dijne huijsvrauwe die sal wesen vruchtbaer / Als Eenen welgheladen wijnstock Idoone / Ende u kijnderen als planten van oliven claer / rontom[m]e uw taefelen reijn ende schoone. Psal[m] CXXVIII
monogram (bovenaan in het midden): Salych sijnse die den Heere vreesen Onghemete[n] / Ende die wandelen in sijn weeghen tot allen tijen / Den aerbeyt uwer handen die sult ghij eeten / Salich zijdij ende u zal seer wel gheschijen
zinspreuk (onderaan in het midden)
Dimensie
geheel, hoogte: 108 cm
geheel, breedte: 213 cm
met lijst, hoogte: 128.5 cm
met lijst, breedte: 231 cm
met lijst, diepte: 11 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1618.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie