Sluiten

Mars omringd door de Kunsten en Wetenschappen, overwint de Onwetendheid

Vervaardiger

Antonius Claeissens

Periode en datering

17de eeuw
(1605)

Mars overmeestert de Onwetendheid, een naakte figuur met ezelsoren. De gevleugelde Victoria komt met lauwerkrans en palmtak voor de overwinnaar aangevlogen. De Romeinse oorlogsgod wordt geflankeerd door de Wetenschappen en de Kunsten, elk gepersonifieerd door rijk getooide vrouwen. Links staat de Astronomie met armillarium, de Dialectica met papegaai, de Grammatica met sleutel en al schrijvende, de Retorica met sleutel en caduceus en de Geometrie met wereldbol, passer en winkelhaak. Rechts staat de Muziek, spelend op een balsschalmei en met luit, trompet en hoorn aan haar voeten, de Aritmetica schrijft op een wastablet en de Schilderkunst heeft een palet en penselen in de hand. Mars wordt nog een tweede keer uitgebeeld, als de Romeinse soldaat die de Schilderkunst in bescherming neemt. Traditioneel vertrappelt Mars de Kunsten, beschermd door Minerva, en worden zo de verschrikkingen van de oorlog gesymboliseerd. De ontvoogdingsstrijd van de kunstschilders tegenover de ambachtslui en de officiële erkenning van de schilderkunst als één van de Artes liberales, zijn Claeissens’ uitgangspunt voor de uitvinding van deze nieuwe allegorie.

Details

Onderwerp
Opschriften
signatuur en datering (links onderaan): ANTONIVS CLAEISSINS FECIT / . 1605 .
opschrift (links in het midden): AFRICA / OCEAN/VS / PERV
Dimensie
geheel, hoogte: 197.5 cm
geheel, breedte: 280 cm
met lijst, hoogte: 212 cm
met lijst, breedte: 295.5 cm
met lijst, diepte: 11 cm
met lijst, gewicht: 66.5 kg

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0680.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie