Sluiten

Laatste Oordeel

Vervaardiger

Jacques van den Coornhuuse

Periode en datering

16de eeuw
(1578)

Dit gerechtigheidstafereel is een vrije kopie naar het meer dan vijftig jaar oudere “Laatste Oordeel” van Jan Provoost (0000.GRO0117.I), wat zijn archaisch karakter verklaart. Het helletafereel rechts verschilt het meest van het origineel en is eerder geinspireerd op de overschildering die Pourbus in 1550 op Provoosts schilderij aanbracht. Onder de heiligen herkennen we van links naar rechts aan de zijde van Maria: Mauritius (vlag met kruisen), Tomas (winkelhaak), Paulus (zwaard), Gregorius (tiara en opschrift), Petrus (sleutel) en Catharina (rad en zwaard); aan de zijde van Johannes: koning David (harp), Joris (geharnast met Christusvlag), Mozes (Tafelen der wet) en Donaas, patroon van de Brugse proosdij (met mijter en wapenschild van de proosdij op de koorkap). De man links van de heilige Mauritius, met pijpkraag en lauwerkrans, en de heilige Tomas lijken portretten.

Details

Onderwerp
Opschriften
monogram (rechts onderaan): IAVC
datering (links): .1578.
zinspreuk (midden): OPERA / ENIM / ILLORV[M] / APOC. // SEQVV[N] / TVR / ILLOS / XIIII
zinspreuk (links en rechts in het midden): VENITE . BENEDICTI . PATRIS . MEI / ITE MALEDICTI IN IGNEM AETERNVM
zinspreuk (rechts bovenaan): PR[OXIMVM] TVV[M] / S[ICV]T TE / IPSV[M] / [QV]OD TIBI / F[IE]RI NO[N] VIS / ALTERI NE / FECERIS
opschrift (links bovenaan): S. GREGOR [...]
Dimensie
geheel, hoogte: 128 cm
geheel, breedte: 127 cm
met lijst, hoogte: 148 cm
met lijst, breedte: 148 cm
met lijst, diepte: 6.5 cm
met lijst, gewicht: 31 kg
zonder lijst, diepte: 2 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0154.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Laatste Oordeel

Vervaardiger

Jan Provoost

Periode en datering

16de eeuw
(1525)

Gerelateerde items uit onze collectie