Sluiten

Portret van vier kinderen

Vervaardiger

Henry Morland

Periode en datering

17de eeuw
(1675)

Friesachtige voorstelling van vier kinderen van hetzelfde gezin. Uiterst links zit de oudste zoon, met in zijn rechterhand een bosje bloemen. Met zijn linkerhand wijst hij naar deze bloemen. Zijn jongere broer rechts van hem, en het kleinste kind ernaast, wijzen eveneens naar de bloemen. Het oudste meisje rechts duwt de wagen waarin het jongste kind zit. De bloemen symboliseren wellicht de liefdesband en de vruchtbaarheid van het gezin. De Engelse schilder gebruikt een gevoelige stijl in de weergave van de uitdrukkingen en bewegingen, in de lijn van de door Anthony van Dyck bevlogen Engelse portretschilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Details

Onderwerp
Opschriften
signatuur en datering (onderaan rechts): .1675. / Hen: Morland / .Pinxit.
opschrift (onderaan links): AN° AETAT. 8 1/2
opschrift (midden): AN° AETAT. 2 1/4
opschrift (midden): AN° AETAT. 3/4
opschrift (rechts): AN° AETAT. 6 1/4
Dimensie
geheel, hoogte: 109 cm
geheel, breedte: 176 cm
met lijst, hoogte: 112.5 cm
met lijst, breedte: 182.5 cm
met lijst, diepte: 7 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0099.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie