Sluiten

Doopsel van Christus

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

Gerard David

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

In een prachtig landschap dat doorloopt over drie panelen, wordt Jezus gedoopt door Johannes. Pal boven Christus verschijnen de Heilige Geest, in de gedaante van een duif, en God de Vader. Samen vormen ze de Heilige Drievuldigheid. Op de achtergrond zie je fragmenten uit het leven van Johannes de Doper. Op de zijluiken zijn de opdrachtgevers afgebeeld: Jan de Trompes en zijn eerste vrouw Elisabeth, samen met hun kinderen en beschermheiligen. Ook zijn tweede vrouw is afgebeeld op de buitenluiken. Let op de zeer verfijnd uitgewerkte bloemen in het landschap. Deze zuiverende planten verwijzen naar de reiniging door het doopsel.
De triptiek werd rond 1502 besteld door Jan de Trompes, die is afgebeeld op het linkerluik, samen met zijn zoon en zijn beschermheilige, Johannes de Evangelist. Jans eerste vrouw, Elisabeth van der Meersch, staat samen met haar beschermheilige Elisabeth van Hongarije en haar vier dochters op het rechterluik. Het gesloten drieluik toont de heilige Maria Magdalena die Jans tweede echtgenote, Magdalena Cordier, voorstelt aan Maria en het Kind.

TOPSTUK

Wereldwijd laten christenen zich dopen. Dat gebeurt “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Op dit middenpaneel zien we dat Christus zelf gedoopt wordt door Johannes de Doper, in de rivier de Jordaan. Rond Christus’ hoofd schitteren er gouden lichtstralen, die zijn goddelijke aard aangeven. De duif recht boven Christus symboliseert de Heilige Geest. Ook die is omgeven door een gekleurde stralenkrans. Helemaal bovenaan zien we, omgeven door grote kring van wolken, de figuur van God de Vader. Gouden verticale stralen zetten de Vader in rechtstreekse verbinding met zijn Zoon en laten zijn geest in hem overgaan.

Details

Onderwerpen
Dimensie
geheel, hoogte: 132.2 cm
geheel, breedte: 182.4 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0035.I-0039.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Madonna

Vervaardiger

Gerard David

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Magdalena Cordier met haar dochter en de heilige Maria Magdalena

Vervaardiger

Gerard David

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Jan de Trompes met zijn zoon en de heilige Johannes

Vervaardiger

Gerard David

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Doopsel van Christus

Vervaardiger

Gerard David

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

Gerelateerde items uit onze collectie