Fermer

Beeldje van hout, gepolychromeerd, Sint-Michiel verslaat de draak

Période et datation

16de eeuw
(circa 1557)

De geharnaste krijger heeft een vlammend zwaard in zijn rechterhand en een schild in zijn linkerhand. Aan zijn voeten ligt de draak die hij heeft overwonnen. Aan zijn breed uitslaande vleugels herkennen we hem als de aartsengel Michaël. Hij is de aanvoerder van het leger van God. Volgens de legende zijn de afvallige engelen onder leiding van Lucifer in de draak verenigd. Michaël neemt vervolgens een zwaard en doopt dit in het licht van Gods toorn. Met het bliksemende zwaard verjaagt Michaël de draak terug uit de hemel. De gevallen engelen worden verdrongen naar een nieuw rijk in de diepte door God geschapen. De hemelpoort is voor hen voorgoed gesloten. De heilige Michiel of Michaël is o.a. de patroonheilige van de wapendragers en dus ook van de gilde van de Hallebardiers.

Détails

Dimension
geheel, height: 137.5 cm
geheel, width: 85 cm
geheel, depth: 42 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Numéro d'inventaire
V.O.0180

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection