Fermer

Console de l’hôtel de ville de Bruges : Un homme et une femme

Fabricant

Jan van Valenciennes (vervaardiger)

Période et datation

14de eeuw
(circa 1376 - circa 1380)

Deze kraagsteen behoort tot een reeks die afkomstig is van de façade van het Brugse stadhuis. De consoles werden in 1854, toen het stadhuis gerestaureerd en het beeldhouwwerk vernieuwd werd, van de gevel gehaald en worden sindsdien bewaard in de collectie van het Gruuthusemuseum. Zij ontstonden in de jaren 1376–1379 te Brugge in het atelier van Jan van Valenciennes. De herkomst van deze beeldhouwer wordt gezocht in Brugge, of wellicht – zoals zijn naam aangeeft – in de stad waar ook de befaamde beeldhouwer André Beauneveu vandaan kwam. Ook de beeldhouwer Colarde de Cats, de opvolger van Jan van Valenciennes die het werk aan de stadhuisgevel voortzette, kwam van buiten Brugge, vermoedelijk uit Bergen (Mons) of uit Doornik. Deze voltooide het stadhuisproject evenmin; hij werd na zijn vroegtijdige dood in 1426 of 1427 opgevolgd door een zekere Jan van Hoosebrugge. De kraagsteen met de voorstelling van een vrouw en een oude man is, evenals een andere sterk hierop gelijkende kraagsteen, soms geduid als een vrouw en een geestelijke. De grijsaard is weliswaar in een wijd vallend gewaad gehuld, maar vertoont geen kenmerken of attributen van het priesterschap. Dat het om een liefdesscène gaat is daarentegen wel duidelijk: de oude baas legt, terwijl hij de aanzienlijk jongere vrouw aankijkt, zijn rechterhand op haar linkerknie

Détails

Dimension
geheel, height: 27 cm
geheel, width: 39 cm
geheel, depth: 38 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Numéro d'inventaire
VI.O.0125

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection