Fermer

Polyptiek van ivoor, Onze-Lieve-Vrouw en godsdienstige scènes

Période et datation

15de eeuw
(1426 - 1499)

Gepolychromeerd retabeltje in ivoor. Centraal wordt de gezeten en gekroonde Maria voorgesteld met het Kind Jezus dat op haar rechterknie staat en haar kleed vasthoudt met zijn linkerhand. Maria wordt geflankeerd door engelen, een derde engel houdt de kroon vast. Bovenaan kijkt God de Vader toe. Alle figuren zijn uitgevoerd in rondsculptuur en onder een baldakijn met gedrukte spitsboog geplaatst. De zijluiken zijn versierd met dunne, gepolychromeerde paneeltjes in halfreliëf met voorstellingen uit het leven van Maria, en musicerende engelen. Op de keerzijde, centraal op de houten drager, is een kruismotief afgebeeld. De buitenluiken zijn versierd met gepolychromeerde paneeltjes in halfreliëf met voorstellingen van de martelwerktuigen (links) en voorstellingen uit het leven van Christus, en apostelen (rechts).

Détails

Sujet
Dimension
geheel, height: 27.5 cm
geheel, width: 36 cm
geheel, depth: 7.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.SJ0221.VIII

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.