Fermer

Boodschap

Fabricant

anoniem (schilder)

Période et datation

17de eeuw
(1601 - 1700)

De Maagd zit links met geheven handen waarmee zij haar ontroering en consternatie uitdrukt. Achter haar staat een bidbankje met een gebedenboek erop, wat verwijst naar haar exemplarische vroomheid. Rechts knielt de engel Gabriël die haar net de blijde boodschap van Jezus' geboorte heeft gebracht. De engel wijst naar boven om het goddelijke karakter te benadrukken van het Kind dat zij zal krijgen. Bovenaan is God de Vader in een wolk afgebeeld, onder hem zweeft de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Olieverf op koper.

Détails

Sujet
Dimension
geheel, height: 52 cm
geheel, width: 40.2 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0071.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection