Fermer

Drieluik met de Aanbidding der Wijzen, de Vlucht naar Egypte, de Geboorte

Fabricant

anonime (schilder)

Période et datation

16de eeuw
(1501 - 1525)

Op het middenuik wordt de Aanbidding der koningen voorgesteld: Maria zit neer met het Kind op haar schoot. Links en rechts van haar staat een Koning met geschenken, voor haar knielt een Koning die zijn geschenk aanbiedt. Het Kind steekt de handjes naar hem uit. Jozef staat op de achtergrond toe te kijken. Op het linkerluik wordt de Geboorte voorgesteld. Maria knielt voor het Kind in de kribbe, Jozef licht het tafereel bij met een kaars. Op het rechterluik wordt de Vlucht naar Egypte uitgebeeld: Maria en kind zitten op een ezel, Jozef loopt ernaast en draagt een korf. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Opschrift
tekst (onderaan): ROGER DE BRUGES
Dimension
linkerluik, height: 90 cm
linkerluik, width: 37.2 cm
middenluik, height: 75.8 cm
middenluik, width: 90.1 cm
rechterluik, height: 90 cm
rechterluik, width: 37.9 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0049.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection