Fermer

De Brabançonne

Fabricant

Paul-Adolphe Kauffmann (tekenaar), Pellerin & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1895)

Prent met het Belgische volkslied; Bovenaan wordt de muziekpartituur van het eerste couplet weergegeven. Daaronder de tekst van het tweede en derde couplet, met daartussen vier zingende mannen die arm in arm staan. Onderaan het blad staat de Belgische leeuw centraal, met achter hem een man met voorhamer in de hand en een vrouw die de Belgische vlag omhoog houdt. Links van hen toont de prent huizen en landbouwgrond, met twee boeren op het veld. En rechts van hen zien we een fabriek met daarvoor twee mijnwerkers met pikhouwelen. Een grote stralende zon schittert aan de horizon.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (boven de voorstelling): O Va-der-land, ik min a-te---der; Omdat Gij Groot Zijt in 't ver-leên. (-) « Voor God! voor wet en Vaderland! »
tekst (boven de voorstelling)
Dimension
geheel, height: 400 mm
geheel, width: 290 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
BMV.10405

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection