Fermer

Patacon van pijpaarde, met voorstelling van het bolspel

Fabricant

onbekend

Période et datation

19de eeuw 20ste eeuw
(na 1850 - voor 1907)

Ronde patacon van gebakken pijpaarde, met een kenmerkende, licht verheven omranding in het rood. Op de patacon staan vier boeren afgebeeld die aan het krulbollen zijn. Twee van hen kijken toe, een derde geeft aanwijzingen en een vierde gaat zijn bol uitgooien. Op de achtergrond staat een woning/boerderij. De maker van de patacon brak zijn originele mal toen hij stopte met werken. Een patacon is een schijf in gebakken pijpaarde of gips met afbeeldingen in bas reliëf, die nadien met de hand werden gekleurd. De patacons dienden als versiering van de kerst- en nieuwjaarskoeken ('vollaard'). Oorspronkelijk is de patacon een Spaanse zilveren munt (17e- 18e eeuw) met een waarde van zo’n 48 stuivers, omgerekend €15. Een dergelijk versierd brood was dan ook een gewaardeerd geschenk. De patacon verdween als munt, maar het gebruik en de naam bleef bestaan met beschilderde pijpaarden schijfjes. Vaak gaat het om een religieuze voorstelling, een kersttafereel of een heilige en soms komen ook dieren, ruiters en militairen voor. Recenter zijn patacons met afbeeldingen van Sinterklaas en Zwarte Piet.

Détails

Dimension
patacon, diameter: 21.6 cm
patacon, dikte: 0.6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
BMV.06145

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.