Fermer

De voltrekking van de overeenkomst in 1253 gesloten tussen de schepenen van de stad en het prelaat van de H. Martinus abdij, over de regeling van het onderwijs in Ieper.

Fabricant

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

De voorstelling toont de overeenkomst in 1253 gesloten tussen de schepenen van de stad Ieper en de prelaat van de H. Martinus abdij, over de regeling van het onderwijs in Ieper. De voorstelling stelt één van de drie openbare scholen in Ieper voor op het moment dat de schepenen de instelling bezoeken om het werk van de leerlingen te komen nazien. Het is een horizontale compositie waarin heel wat figuren aanwezig zijn. Een onderwijzer geeft uitleg aan de Magistraat van Ieper, terwijl een geestelijke leraar de orde bepaalt waarin de jonge lieden zich aan de schepen moeten vertonen. De tekst boven- en onderaan geeft context aan de voorstelling. Deze prent is oorspronkelijk gemaakt naar een fries of muurschildering van J. Swerts in de Lakenhalle van Ieper, vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. Dit werk was zichtbaar links van de schoorsteen aan de Oostmuur van de raad- of schepenzaal.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (boven de voorstelling): Elk poorter mag zyne kinderen te zynen huize doen onderwyzen en mag kleinere scholen opregten zonder toestemming van scepenen of kapitle. 
opschrift (onder de voorstelling): De schepene bezoeken een der drie groote scholen ingerigt vi Decembri m cc liij.
signatuur (onder de voorstelling):  J. Swerts pinxt. (-) Steendruk S. Mayer, Antwerpen. (-) Hubert Meyer lith.
Dimension
geheel, width: 375 mm
geheel, height: 265 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2022.GRO2198.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Ordonnantie op 't onderhoudt van den ghemeenen aermen

Fabricant

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)
Bezoek van Filips II de Stoute aan Ieper in 1384

Fabricant

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Godfried Guffens (schilder), S. Mayer (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

Articles connexes à notre collection