Fermer

Beschermheiligen van Frankrijk

Fabricant

anonime (tekenaar)

Période et datation

19de eeuw

De voorstelling toont Maria met Kind in aanwezigheid van vijf figuren die de beschermheiligen van Frankrijk lijken te vertegenwoordigen. Centraal staat een vrouwelijke figuur, waarschijnlijk Jeanne d'Arc, gekleed in een harnas en met een vaandel in haar hand. Rechts van haar staat een engel, hoogstwaarschijnlijk de aartsengel Michaël, met een zwaard en een rond object dat een schild zou kunnen zijn. Bovenaan rechts, langs Maria met Kind, staat Lodewijk IX de Heilige, met een kroon, scepter en hermelijnen mantel. Aan de linkerkant staat een vrouwelijke heilige afgebeeld met lam of schaap die een krans krijgt van Maria. Mogelijk gaat dit om de heilige Genoveva, patrones van Parijs. Gezien de context is de bisschop achter Genoveva vermoedelijk Remigius van Reims. De figuren zijn geplaatst in een architecturale setting met bogen en zuilen, wat doet denken aan een kerkinterieur of heiligdom. De tekening is vervaardigd met potlood en is bruin en grijs gewassen. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 533).

Détails

Sujet
Dimension
geheel, height: 367 mm
geheel, width: 233 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2022.GRO1053.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection