Fermer

Prayer card depicting Pope Gregory I

Fabricant

Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Période et datation

19de eeuw 20ste eeuw
(1879 - 1922)

Deze bidprent toont paus Gregorius I, ook wel Gregorius de Grote, in aanbidding van Jezus. Het tafereel speelt zich op in een architecturale omgeving, waarschijnlijk een kerk. Gregorius is omringd door acht mannelijke figuren en knielt voor een altaar. Boven het altaar is Jezus aan het kruis afgebeeld. Hij wijst met zijn linkerhand op een wond in zijn zij, en houdt zijn rechterhand omhoog in een zegenend gebaar. Aan weerszijden van Jezus zijn banderollen met inscripties afgebeeld, en ook onder de voorstelling is een tekst gedrukt.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (in de voorstelling bovenaan): Passio Christi / conforta / me. /-/ Sanguis Christi / inebria / me.
opschrift (onder de voorstelling): Sancto. Gregorio. Magno; pont: max: / Romæ, in. ecclesia. cœlimontana. Sti. / Andræ. celebranti. Christus patiens / apparuit. / Steendr: K. v. d. Vyvere-Petyt, Brugge.
aantekening (achterzijde): 2014.GRO2464.III
Dimension
geheel, height: 121 mm
geheel, width: 78 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO2464.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection