Fermer

Prayer card with Godelieve van Gistel

Fabricant

Auguste Ancot (drukker)

Période et datation

19de eeuw
(1846 - 1896)

Bidprentje met Godelieve van Gistel, ten voeten uit binnen een architecturaal kader afgebeeld. Zij houdt een stok met een wit hemd vast, het zogenaamde hemd zonder naad, dat Godelieve na haar dood gemaakt zou hebben. Om haar hals is een zakdoek geknoopt waarmee verwezen wordt naar haar wurgdood. Godelieve kijkt omhoog naar de hemel en heeft een gouden aureool rond haar hoofd. Op de achterzijde van de prent is een gebed gedrukt.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): het Naaisel zonder Naad gemaakt / in 1084 door S. Godelieve 14 jaar / na hare marteldood in 1070,- wordt / bewaard in 't Prioraat te Ghistel. / Steendr. A. Ancot, Brugge. /-/ Eigendom.
opschrift (achterzijde): Zij bezorgde zich / een uitgelezen linnen dat hare / kundige hand wist sierlijk / te verwerken. / - En haar man stond op / om haar te prijzen. / (Boek der Spreuken. / XXXI. 13, 28.)
Dimension
geheel, height: 114 mm
geheel, width: 68 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO2439.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection