Fermer

Portrait of Adriaen van Tetrode

Fabricant

Cornelis Koning (prentmaker), Cornelis Koning (uitgever), naar Frans Pietersz. de Grebber, Petrus Scriverius (auteur)

Période et datation

17de eeuw
(na 1618 - circa 1671)

Portret van dominee Adriaen van Tetrode op 36-jarige leeftijd, ten halve lijve weergegeven in een studievertrek, met een opengeslagen boek in zijn handen.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (in de marge bovenaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">ADRIANVS TETRODIVS HARLEMENSIS./ Pastor Ecclesia Fidellissimus. Obijt anno 1618. 7 julij.</span></p>
opschrift (in de voorstelling): AEtatis sue 36.
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Als gij u Tetro siet, denckt Haerlem dat voor oogen/ De Schilders u een man van Liefd en Trouwvertoogen./ Sijn stem en isser niet: dan't wesen ons berecht/ Den strydt syns wandelings, en Gods ge-oeffend Knecht./ F. Grebber pinx. Cornelis Coninck sculpsit et excudit. (-) P. Scriverius.</span></p>
aantekening (achterzijde): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">8/ I 27 1</span></p>
Dimension
geheel, height: 238 mm
geheel, width: 156 mm
geheel, height: 243 mm
geheel, width: 161 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériel
Numéro d'inventaire
2014.GRO1399.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection