Fermer

Portrait of Ign. De Beucker

Fabricant

Florimond Van Loo (prentmaker)

Période et datation

19de eeuw
(exact 1878)

Busteportret van Jan Ignaas De Beucker (1833-1895), gemaakt in 1881. Aangezicht is een kwartslag gedraaid naar links. De Beucker hield de titel ridder bij de piusorde (ordo pianus).

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): Steend. Florimond Van Loo, Gent.
opschrift (onder de voorstelling, in het midden): Den Christenen Natuurkundige en Vlaamschen Volksredenaar / IGN. DE BEUCKER, / Ridder der Piusorde, / HULDE / DER ERKENTELIJKE AFDEELINGEN VAN HET / DAVIDSFONDS, met bijtreding van / KATHOLIEKE KRINGEN EN VLAAMSCHE GENOOTSCHAPPEN. - SINT-NICOLAAS. / AFDEELING VAN WAAS. / 12den MEI 1878.
Dimension
geheel, height: 614 mm
geheel, width: 436 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0824.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection