Fermer

Assumption of the Virgin Mary

Fabricant

Andrea Scacciati (prentmaker), naar Salvator Rosa

Période et datation

18de eeuw
(1766)

Deze prent toont de Tenhemelopneming van Maria. Zij zit geknield op een wolk, de handen gevouwen in gebed, en kijkt omhoog. De wolk wordt ondersteund door engelen en ook in de lucht rond Maria zweven engeltjes. De onderste helft van de prent wordt in beslag genomen door de apostelen die rond het lege graf van Maria staan en knielen, en vol ontzag naar haar opkijken. Op de voorgrond zit een man op zijn knieën, zijn handen dramatisch naar de hemel en opstijgende Maria gericht. Links van hem staat een andere apostel, met uitgestrekte rechterhand en zijn blik op de lucht. Links kijken drie figuren in het lege graf. De voorstelling word omkaderd door een rechthoekige lijst.

Détails

Sujet
Opschrift
opschrift (onder de voorstelling): Salvator Rosa inv. e del. (-) AScacciati inc.
Dimension
geheel, height: 648 mm
geheel, width: 469 mm
geheel, height: 501 mm
geheel, width: 380 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
ets
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0146.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection