Fermer

Portrait of pope Urban V

Fabricant

anonime (prentmaker)

naar een prent van Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), Domenico Basa (uitgever)

Période et datation

(1591)

Portret van Alexander V (340 - 1410). Hij is ook bekend onder de naam Petrus Philarges. Alexander V was tegenpaus vanaf 26 juni 1409. Hij was een franciscaan en resideerde in Bologna. Om een einde te maken aan het Westers Schisma werden de toenmalige twee pausen Gregorius XII en Benedictus XIII afgezet. Daaropvolgend werd Alexander V tot nieuwe paus benoemd voor de hele Katholieke Kerk. De twee andere pausen aanvaarden hun afzetting niet, waardoor Alexander V één van de drie 'wetmatige' pausen bleef. Het is een busteportret, waarbij Alexander V centraal is gepositioneerd en naar links kijkt. Hij draagt een tiara en een cape. In de rechterbovenhoek staat er een wapenschild afgebeeld. De prent maakt deel uit van de reeks "Pontificum romanorum effigie [....]" door Dominici Basae uitgegeven in 1591. (De prent maakt deel uit van het album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (onderaan in de voorstelling): [...] NATIONE GALLUS PROUINERA [...] EIUS IN FEDESIA [...]
opschrift (achteraan)
Dimension
geheel, height: 108 mm
geheel, width: 76 mm
geheel, height: 218 mm
geheel, width: 162 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0019.096.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Portrait of pope Liberius

Fabricant

anonime (prentmaker)

naar een prent van Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), Domenico Basa (uitgever)

Période et datation

(1591)
Portrait of pope Alexander V

Fabricant

anonime (prentmaker)

naar een prent van Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), Domenico Basa (uitgever)

Période et datation

(1591)
Portrait of Pope Paul II

Fabricant

anonime (prentmaker)

Domenico Basa (uitgever), naar een prent van Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker)

Période et datation

16de eeuw
(circa 1580)

Articles connexes à notre collection