Fermer

Portrait of Trajan, Roman emperor

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)

Dubbelportret van Constantijn VI (771-797) en zijn moeder Irene (752-803). De keizer wordt frontaal afgebeeld met een rijksappel in de linkerhand en een kroon met een kruisvormig sieraad. Samen met zijn moeder houdt hij een scepter vast. Irene draagt ook een kroon met een ingezet sieraad, getopt door een kruis. Constantijn VI werd in 776 op vijfjarige leeftijd medekeizer met zijn vader Leo IV, die hij in 780 opvolgde. Irene regeerde over het rijk als regentes. Zij zal een einde maken aan een periode van iconoclasme, opgelegd tijdens de heerschappij van haar man Leo IV. Tijdens het Tweede Concilie van Nicea in 787, bijeengeroepen door Irene, werd beslist om de beeldenverering terug in te voeren. Nadat ze haar zoon in gevangenschap liet verblinden nam ze de keizerskroon over. Ze regeerde als enige heerser van het Oost-Romeinse rijk van 797 tot 802. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies [...]" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Détails

Sujets
Opschriften
opschrift (achterkant): CAROLUS. PIPINI REGIS [...] USQUE DIEM, CELE- / BRETUR
opschrift (achteraan bovenaan): CXIII
opschrift (achteraan bovenaan): 5DE D[U]NOM
opschrift (bovenaan tekening): CONSTANT. ET. IRENAE (-) 111 (-) 112
opschrift (onderaan in de voorstelling): DN. CONSTANTIN. AVG. ET / HERENAE. M. (-) 111 (-) 112
Dimension
geheel, height: 113 mm
geheel, width: 78 mm
geheel, height: 144 mm
geheel, width: 104 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0019.044.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Portrait of Leo III the Isaurian, Eastern Roman Emperor

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portrait of Louis the Pious, King of the Franks

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)

Articles connexes à notre collection