Fermer

recto: Studie naar sculptuur, verso: Studie van een figuurgroep met notities

Fabricant

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Période et datation

18de eeuw
(circa 1773 - 1774)

Twee schetsen in grijs potlood (recto en verso) op klein papierformaat, getekend door Jan Garemijn. Het los blad was oorspronkelijk ingebonden met de andere 23 schetsblaadjes uit deze reeks. De schetsen werden eerder bewaard bij Garemijns notitieboekje 0000.GRO1676.7.II uit 1773-1774 toen hij directeur van de Brugse Academie was. Recto: schets van een staand mannelijk naakt, frontaal en voluit weergegeven in contrapost. Hij houdt de rechterarm gestrekt langs het lichaam. De linkerarm is omhoog geheven. De man kijkt naar boven. Het is een gelijkaardige schets als het voorgaande blad (0023.GRO0400.8.II), maar minder gedetailleerd uitgewerkt. Ook heeft de figuur hier geen rekwisieten (zwaard en schild). Het gaat vermoedelijk om een studie naar een antiek sculptuur. Naast de figuur is een andere, wellicht onafgewerkte schets in vrije lijnvoering op het papier gezet. Het gebruikte medium is grijs potlood. Verso: notitie en rekensom met een schets van een figuurgroep. De potloodschets is in de andere richting op het papier gezet. Vier of vijf figuren zijn dicht opeen getekend binnen een omkaderde zone - mogelijks een kamer of als onderdeel van een paneel of altaarstuk.

Détails

Sujet
Opschrift
aantekening [Apres?] M Gol[ia?] / 200 / 65 / 20 / 20 / 20 / 20/ [doorgehaald, 20] / [doorgehaald, onleesbaar cijfer] / 345
Dimension
geheel, height: 82 mm
geheel, width: 76 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0023.GRO0400.9.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection