Fermer

Studie van een fontein Sint-Pietersplein, Rome

Fabricant

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Période et datation

18de eeuw
(circa 1773 - 1774)

Op het kleine vel tekenpapier is één van de fonteinen van het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, Rome geschetst door Jan Garemijn. Op de achtergrond zijn een zestiental zuilen van de zuilenrij of colonnade zichtbaar met de heiligenbeelden erboven. Een aantal zuilen en beelden bevindt zich achter het spuitend water van de centraal geplaatste fontein. Links vooraan zijn een drietal figuren met snelle lijnvoering geschetst. De tekenaar bevond zich naast de obelisk, centraal op het plein, om de fontein te schetsen. Vanuit dat standpunt komen de zuilen op een lijn te staan. Het papier draagt een watermerk van twee vervlochten initialen binnen een schild met lauwerkrans. Getekend in grijs potlood. Het los blad was oorspronkelijk samen ingebonden met de andere 23 schetsblaadjes uit deze reeks. De schetsen werden eerder bewaard bij Garemijns notitieboekje 0000.GRO1676.7.II uit 1773-1774 toen hij directeur van de Brugse Academie was.

Détails

Sujet
Opschrift
watermerk twee vervlochten initialen [J en S, monogram?] in een schild met lauwerkrans
Dimension
geheel, height: 82 mm
geheel, width: 76 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0023.GRO0400.12.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection